Beskrivelse

Starrhette er en liten rosa-farget hettesopp som vokser på starr og ulike grasarter i våtmarksområder. Den har uregelmessige, divertikulate cheilocystidier, kølleformede til nesten runde, divertikulate caulocystidier og mangler bøyler. Rosa sumphette likner, men kjennes på mer nedløpende, brede skiver med gelatinøs egg, en gelatinøs hatthud, større sporer, og ved at den har bøyler. Starrhette forekommer om høsten og er sjelden. Den er bare funnet sør i landet.

Forvekslingsarter