Falsk melhette er en sjelden høstart som forekommer i åpent landskap og under lav buskvegetasjon. Dette er en liten til mellomstor hettesopp med brun hatt.

Beskrivelse

Falsk melhette Mycena pseudopicta er en liten til mellomstor hettesopp med brun til gråbrun hatt, nedløpende skiver, 2-sporede basidier og cheilocystidier med grove utvekster, uten bøyler. Arten står nær melhette, som også kan opptre med 2-sporede basidier, men som har en sterk mellukt og cheilocystidier med mye tynnere utvekster.

1. Cheilocystidier, 2. Sporer, 3. Stilkhudshyfe, 4. Caulocystidier, 5. Hatthudshyfer.

Lenke til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Falsk melhette Mycena pseudopicta vokser om høsten i åpent landskap og lav buskvegetasjon. Falsk melhette er meget sjelden i Norge.