Lundreddikhette er en stor og kraftig hettesopp med brunlilla til grålilla hatt, reddiklukt og mørkfiolett skiveegg.

Beskrivelse

Lundreddikhette er en stor og kraftig hettesopp med brunlilla til grålilla hatt. Hatten er hygrofan og blekner til blekt gul-brun eller beige, med eller uten et rosa-fiolett anstrøk. Skivene er grå-lilla til lilla-brune med en karakteristisk, mørkfiolett skiveegg. Den har en tydelig reddiklukt. Lundreddikhette kan ikke forveksles med noen annen norsk hettesopp, bortsett fra den meget sjeldne flomlundhette. Den siste identifiseres først og fremst på noe bredere sporer. Den har alltid sporer bredere enn 4 µm mens lundreddikhette har sporer som er smalere enn 4 µm.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Lundreddikhette forekommer om høsten. Den vokser typisk på bakken i europeiske bøkeskoger. I Norge er den funnet i sørlige bøkeskoger (Vestfold), men vokser under or i Midt-Norge og Nord-Norge. Unntaksvis er den også funnet under gran. Lundreddikhette er svært sjelden i Norge.