Beskrivelse

Mørk luthette er en mellomstor, brunsvart til grå hettesopp. Den lukter nitrøst og kan lett forveksles med liten luthette. Den kan skilles fra liten luthette på den glatte stilken, ugreinede utvekster i pileipellis, lageniforme cheiolocystidier og nærmest fraværende (ikke-oppsvulmede) caulocystidier. Gråhette kan også likne, og vokser i samme habitat, men lukter ikke nitrøst og har divertikulate hyfer i stipitipellis. Mørk luthette forekommer om høsten i åpen grasmark og er sjelden.

Forvekslingsarter