Beskrivelse

Hatthudshyfer, sporer, cheilocystidier, stilkhudshyfer med caulocystidium. 

Einerbarkhette er en liten gulbrun hettesopp som vokser på bark av levende einer. Sporene er runde og cheilocystidene er kølleformede med fingeraktige utvekster. Den er nært beslektet med barkhette og blå barkhette, som har henholdsvis vinrød og blå hatt, og som begge vokser på løvtrær. Det er større mulighet for å forveksle einerbarkhette med greinseigsopp, som har liknende hattfarge, og som finnes i samme habitat. Den har imidlertid helt andre mikroskopiske karakterer. Einerbarkhette forekommer på høsten, gjerne seint i sesongen og inn i milde vintre. Den er foreløpig funnet bare noen få steder langs kysten av Norge, men er trolig oversett.

Forvekslingsarter