Beskrivelse

Eikehette er en mellomstor, knippevoksende hettesopp, som først og fremst vokser på eikestubber. Den kan variere en del i fargene, men kjennes på en karakteristisk bølget hattkant, en stilk som blir rødbrun fra basis og oppover og på en sterk, krydret, mer eller mindre melaktig lukt. Cheilocystidene har fingeraktige utvekster. Sølvhette kan vokse i samme habitat, men skilles både på farger, lukt og mikroskopiske karakterer. Eikehette forekommer om høsten og følger eiketreets utbredelse, men er ikke spesielt vanlig.

Forvekslingsarter