Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Basidium, 4. Sporer, 5. Stilkhudshyfer med caulocystidier.

Mycena cretata er en mellomstor, grå til gråbrun hettesopp i grasmark, med en karakteristisk hvit-pruinøs overflate på hatt og stilk, mørkegrå skiver og nitrøs lukt, og med svært lange, hårformede caulocystider. Arten er svært sjelden og er bare funnet på et par lokaliteter på Tjøme i Vestfold. Den tilhører komplekset rundt liten luthette, som bør utredes nærmere med DNA-studier.