Beskrivelse

Basidier, sporer og stilkhudshyfe.

Einerhette er en liten, gulgrønn hettesopp, som vokser seinhøstes i nåledekket under einer. Mikroskopisk kjennes den på 2-sporede basidier, cheilocystidier med utvekster og fravær av bøyler. I felt kan den forveksles med gulhette, men denne har glatte cheilocystidier. I Norge er einerhette bare funnet på Tjøme i Vestfold, men er ganske sikkert oversett på grunn av et svært utilgjengelig habitat, og kan trolig finnes under einer også i andre kystnære deler av landet.

Forvekslingsarter