Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Cheilocystidier, 3. Basidium, 4. Stilkhudshyfer, 5. Sporer, 6. Caulocystidier.

Prikkskivehette er en liten til mellomstor hettesopp med mørk rødbrun skiveegg og nitrøs lukt. Navnet har den fått fordi det som oftest med lupe er mulig å se mørke, rødbrune prikker på skiveflatene (pleurocystider). Mikroskopisk er arten karakterisert ved glatte cheilocystidier og rikelig med tilsvarende pleurocystider. Rødkanthette mangler den nitrøse lukten, har bredere sporer, mangler pleurocystider og vokser på ved. Brunkanthette, som også vokser på bakken, kan av og til likne, men skilles på cheilocystidier med utvekster og mangel på pleurocystider. Prikkskivehette opptrer sommer og høst på nåledekket under bartrær, en sjelden gang også under løvtrær. Den forekommer relativt sjelden i Sør-Norge, men er trolig oversett.

Forvekslingsarter