Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, sporer, basidium og stilkhudshyfer.

En svært karakteristisk, liten hettesopp med oransjerød hatt og gul stilk. Mikroskopisk kjennes den på glatte cheilocystidier og inamyloide sporer. Den vokser på nedfalne pinner, bark, nålestrø og visne plantestilker i fuktig miljø, og er temmelig vanlig i Norge. Ofte blir den funnet sammen med kvisthette. Rød gulfothette kan forekomme fra tidlig på sommeren til seinhøstes. Fagerhette kan likne, men skilles blant annet på glatte stilkhudshyfer. Enda mer lik er kanskje kromgul bregnehette, men den har en mer gul hatt, skivene er bredt tilvokste eller nedløpende med en kort tann, og skiveeggen er oransje eller gul.

Forvekslingsarter