Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 9
Limniske 0
Terrestriske 9
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.