Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 131
Limniske 10
Terrestriske 121
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.