Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 279
Limniske 1
Terrestriske 278
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 41
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder