Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,801
Limniske 41
Terrestriske 1,760
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1,738
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder