Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1 801
Limniske 41
Terrestriske 1 760
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 1 738
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder