: Cotoneaster multiflorus.

Blomemispel er ein av mange framande mispelartar som vert innførte og dyrka til pryd. Planten er nokså storvaksen og vert ein busk eller eit lite tre på tre til fem meter. Som artsepitetet multiflorus hintar om, er dette ein riktblømande art; på engelsk heiter han «many-flowered cotoneaster». Blomemispel kjem opphaveleg frå Sentral-Asia.

Cotoneaster multiflorus Bunge
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | FlowerPower | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.