Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 800
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 800
Antatt antall uoppdagede arter 200
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder