Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,046
Limniske 94
Terrestriske 88
Marine 864
Antatt antall uoppdagede arter 456
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder