Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 360
Limniske 0
Terrestriske 360
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 34
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.