Deler av Artsdatabankens innhold kan vises som integrert del av et annet nettsted (en såkalt widget). Det betyr at hvem som helst kan vise en nøkkel eller artsinformasjon på sitt nettsted ved å lime inn en enkel linje med html-kode.

Bestemmelsesnøkler

En interaktiv bestemmelsesnøkkel kan vises på ditt nettsted ved å sette inn følgende linje med kode:

<div class="artsdatabanken-widget"><a href="https://artsdatabanken.no/keys/index.html?csv=/Files/13512&amp;minimal&amp;height=650px">Øyenstikkere</a></div> <script src="https://artsdatabanken.no/Scripts/widget.js"></script>

Widgeten aksepterer en rekke med parametre:

  • csv, en lenke til en fil med nøkkelens innhold. Disse kan finnes via oversikten over bestemmelsesnøkler.

  • height som bestemmer høyden på widgeten, for eksempel «500px».

  • fg og bg, farger i html-notasjon slik at utseende kan tilpasses. Det er som regel bare fg som skal tilpasses dersom ønskelig (bg er standard hvit).

  • minimal, som resulterer i en mer nøytral visning til bedre integrering i en eksisterende side.

  • taxa, en kommaseparert list over hvilke taksa som man ønsker å bestemme mellom og innen (i form av takson-ider i artsnavnebasen)

Mer info om både dataformatet, widgeten og dens kildekode finnes på GitHub.

Artsinformasjon

Det er lagt ned et omfattende IT-utviklingsarbeid i Arter på nett. Stor fleksibilitet har vært vektlagt i utviklingsarbeidet, som har foregått internt i Artsdatabanken. Løsningen er basert på miniprogrammer/ «widgets». Dette er et slags «kikkehull» inn i Artsdatabanken, og består av frittstående dataenheter som enkelt kan legges inn («embeddes») på andre nettsider.

Et slikt kikkehull mot bloddråpesvermere kan opprettes ved å legge inn følgende HTML-kode:

<div class="artsdatabanken-widget"> <a href="https://artsdatabanken.no/Widgets/139529">Bloddråpesvermere</a> </div> <script src="https://artsdatabanken.no/Scripts/widget.js"></script

 

NB: Alle forespørsler mot Artsdatabanken må gå over https://, hvis ikke blir de normalt blokkert av nettleser.