Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 23
Limniske 2
Terrestriske 21
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder