Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 10
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 10
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.