: Limnephilus rhombicus.

Limnephilus rhombicus er en middels stor til stor vårflue med relativt smale, brunlige framvinger som hver har en stor, lys, rombeformet flekk på midten. Arten er utbredt og vanlig over hele landet. Larven lever i sjøer, dammer, elver og bekker. Den bygger et portabelt hus av små tverrstilte pinner og andre plantebiter.

Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.