: Camponotus.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk

Slekten stokkmaur er med sine ca.1000 arter og ca. 500 underarter fordelt på 44 underslekter, en av verdens største maurslekter selv om Colobopis og Dinomyrmex nylig ble skilt ut som egne slekter (Ward et al. 2016). Den finnes representert i alle biogeografiske regioner, men artsmangfoldet er klart størst i tropiske områder. I vår del av verden er gruppen artsfattig med 56 arter fordelt på tre underslekter i Europa, hvorav 12 arter i Nord- og Mellom-Europa og 4 i Norden. Stokkmaur karakteriseres gjennom at antennefestene ligger et godt stykke over munnskjoldets øvre kant til forskjell fra hos andre bitemaur der disse er festet umiddelbart inntil munnskjoldet. I Norge finnes 3 arter som alle tilhører samme underslekt (Camponotus s.str.).

Camponotus Mayr, 1861
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning