: Limnephilus femoralis.

Limnephilus femoralis er en middels stor vårflue med relativt brede framvinger med lys grunnfarge og kraftig mørkebrun spragling. Arten er funnet i indre deler av Sør-Norge, og i Nord-Norge. Larven lever blant mose og starr i dammer på åpne myrer. Den bygger et tønneformet, portabelt hus av tverrstilte plantebiter.

Limnephilus femoralis Kirby, 1837
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.