: Propylea quatuordecimpunctata.

Sjakkbrettmarihøne er en svært vanlig art i store deler av Sør-Norge. Med sitt karakteristiske fargemønster i gult og svart er den lett å identifisere. Arten lever av andre insekter og finnes i en rekke ulike naturtyper fra skog til åpenmark, men går ikke opp i fjellet. 

Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.