: Glossosoma intermedium.

Glossosoma intermedium er en liten vårflue med gråsvarte framvinger med spredt lys behåring og enkelte lysere flekker. Arten finnes i innlandet i Sør-Norge og fra Trøndelag nord til Finnmark. Larven lever i raskt rennende elver og bekker med stein- og grusbunn. Den bygger et portabelt, skilpaddeskall-lignende hus av stein.

Glossosoma intermedium (Klapálek, 1892)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.