Fjellkurleslekta er såkalla monotypisk, dvs. at ho berre har éin akseptert art: fjellkurle C. alpina. Omtala av arten er difor samstundes ei omtale av slekta.

Siter nettsida som:

Elven R. Fjellkurleslekta Chamorchis Rich. www.artsdatabanken.no/Pages/325525. Lasta ned <dag.månad.år>.