Skjematisk marihøne

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY-SA 4.0 Creative Commons Attribution Share-alike

Neslemarihøne Ceratomegilla notata sett ovenfra med angivelse av kroppsdeler og betegnelser som har betydning for artsbestemmelse.

Filliste