Ryggskjold hos nymfe og voksen av torngresshoppe (Tetrigidae)

Tetrigidae
Creator
Hallvard Elven
License
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Voksne torngresshopper kan skilles fra nymfer ved at ryggskjoldet har to utstående fliker på siden. Nymfenes skjold har bare én flik.

Filliste