Nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer kan ha velklingende navn. Har du hørt om strandmaurløve eller vintergulløye?

Dette er bare to av de 86 artene som du nå kan finne i vår informasjonstjeneste Arter på nett. Ved å klikke på bildene over får du se flere navn og beskrivelser av alle kjente arter i Norden med utbredelseskart for alle fem land.

Tre, men likevel en enhet

Hvorfor presenterer vi beskrivelser av nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer samtidig? Disse er nå regnet som tre sidestilte insektordener, men det har ikke alltid vært slik.

- Gruppen nettvinger, dvs. den vitenskapelige gruppen Neuroptera, bestod lenge av det vi i dag kaller nettvinger, mudderfluer, kamelhalsfluer og også nebbfluer. Nebbfluene har senere vist seg å være mer i slekt med andre insektordener, forteller førsteamanuensis emeritus Kaare Aagaard fra NTNU Vitenskapsmuseet, som videre understreker at nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer utgjør en evolusjonær enhet, selv om de i dag er tre ordner.

Sammen med Kjell Magne Olsen fra BioFokus har han utarbeidet sidene for nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer i Arter på nett.

Hedrer jubilant

Visste du at Carl von Linné inkluderte 15 nettvinger i sitt store verk «Systema Naturæ» fra 1758. Senere er det få personer i Norden som har jobbet med nettvinger. Fra slutten av 1800-tallet til ca. år 2000 fremhever Aagaard fire personer fra ulike nordiske land. En av dem er Lita Greve Jensen fra Norge.

- Nå har hun nettopp fylt 80 år og disse nettsidene kan kanskje være en fin bursdagsgave til henne, sier han.

Alle arter i Norge og Norden

Fra Norden kjenner forskerne nå til 75 nettvinger, 6 mudderfluer og 5 kamelhalsfluer. Alle er med i presentasjonen i Arter på nett.

- Vi har vært så heldige å få lov til å basere innholdet i presentasjonen på boken «Danmarks netvinger» av Ole Fogh Nielsen, forteller Kaare Aagaard.

«Danmarks netvinger» ble utgitt i 2015 av Peder Skou på hans forlag Apollo Booksellers. Aagaard forteller at de norske forskerne har oversatt, justert og komplettert tekstene slik at de fremstår noe forskjellig fra de opprinnelige – men originalen har likevel hatt stor betydning for sluttresultatet.

Han forteller videre at de har fått tillatelse til å gjengi illustrasjoner fra «Suomen Verkkosiipiset» av Teemu Rintala, Tomi Kumpalainen og Peteri Ahlroth, utgitt på Tibiale forlag i 2014.

Bestemmelsesnøkkel kommer

Ikke alle nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer er like enkle å bestemme som art. Det er gjerne detaljer som skiller, og disse må ofte studeres i lupe. Et hjelpemiddel til å bestemme artene kan være nyttig, og det utarbeides nå en digital bestemmelsesnøkkel. Dette er et redskap som gir deg valg, viser hva du må se etter og guider deg frem mot riktig art.

- Det er en stor og utfordrende jobb å få til en god bestemmelsesnøkkel. Vi håper likevel å få den på plass før feltsesongen, sier Kjell Magne Olsen fra BioFokus.

Norske navn på trappene

De fleste artene av mudderfluer, nettvinger og kamelhalsfluer har stått uten norske navn. Dette har vært forbeholt de mest iøynefallende og best kjente artene. Nå skjer det heldigvis en endring på dette, og forslag til norske navn på alle arter er nå på plass

 

Hør førsteamanuensis emeritus Kaare Aagaard ved NTNU Vitenskapsmuseet fortelle om prosjektet i videoen under:

Kontaktpersoner

Kaare Aagaard, NTNU Vitenskapsmuseet
E-post: kaare.aagaard@ntnu.no
Telefon: 994 83 133

Kjell Magne Olsen, BioFokus
E-post: kjell-magne@biofokus.no
Telefon: 988 25 635

Åslaug Viken, Artsdatabanken
E-post: Aslaug.Viken@artsdatabanken.no
Telefon: 918 97 735