Chrysopa perla er én av våre få dagaktive gulløyer. Man kan til og med registrere den bare på lukten!

Chrysopa perla (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Kjell Magne Olsen | Kaare Aagaard | Biofokus | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.