Vimeo video: Chrysis angustula og Symmorphus bifasciatus

One of the most common Chrysididae which is frequently found in gardens on walls, tree stems, and other sun-exposed places. The host is the Eumeninae Symmorphus bifasciatus. Chrysis angustula can be recognized by the small size, narrow body-shape, and the sparse punctation on T2.

Chrysis angustula Schenck, 1856
Creative Commons Attribution | Juho Paukkunen | Alexander Berg | Villu Soon | Frode Ødegaard | Paolo Rosa | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.

Hagevedveps er uten sammenligning vår vanligste vedveps. Dette er også den arten som oftest er å finne i boligstrøk, der en kan finne reirplasser i panel og murer. Arten er liten og slank med tre gule bånd på bakkroppen. Den kan være vanskelig å skille fra nærstående arter. 

Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.