Vimeo video: Lycosidae
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Mange har sikkert sett en ulveedderkopp løpende rundt føttene en solfylt dag, kanskje en hunn med eggsekken festet på bakkroppen.

Lycosidae Sundevall, 1833
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum