Vimeo video: Meta menardi

Med sin størrelse og livsmiljø er kjelleredderkoppen enkel å kjenne igjen.

Meta menardi (Latreille, 1804)
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum
Kart. Utbredelse i Norge.