En brun til brungrønn Svalbard-art som kan minne om istorvmose, men som er kraftigere og mindre ensfarget brun enn denne.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små (til middelstore), i små matter og lave puter med myk og jevn overflate. Hoder ensartet brune til gyllenbrune, nå og da med noe gulgrønt innslag, fatformede, flate til noe hvelvede, utydelig 5-delte. Toppknopp utydelig til noe synlig. Mellom- og yttergreiner skrått oppoverrettede, butte. Greinknipper tettstilte, med 2 utstående og 1(– 2) nedoverrettede, spedere og lysere hengegreiner. Utstående greiner skrått oppoverrettede, rette til noe innoverkrøkte. Greinstengel svakt brunaktig i nedre del. Greinblad ikke-rekkestilte, bredt egg-lansettformede, tett taklagte, rette til noe ensidig sidebøyde. Stengel vekslende lys og gulbrun/brun. Stengelblad bredt tungeformede, rektangulært–tungeformede til rektangulært–spatelformede; bladspiss butt til bredt avrundet/avskåret og tydelig frynset. N = 38. Monoik. Sporehus og kjønnsorganer ikke funnet på Svalbard. Sporemasse gulbrun på materiale fra Alaska.

Morfologisk variasjon

Nokså ensartet morfologi. Hoder i fuktige matter mer brungrønne, og toppknoppen mer synlig enn på tørrere voksesteder. Stengelblad oftest rektangulært–tungeformede og bredest i nedre halvpart, nå og da varierende rektangulært– spatelformede og tydelig bredest i øvre halvpart.

Voksested

Svalbard: FaS: Kalkrik fukt-mosetundra.

Utbredelse

Gruppe: Sterkt nordlig/nordøstlig. Svalbard: MeArTu/SvKo. Spitsbergen, spredd på sørsiden av Isfjorden fra Bolterdalen til Colesbukta, og nordsiden av Bellsund–Van Mijenfjorden.

Kommentarer

Beskrevet på grunnlag av materiale fra Svalbard (Flatberg & Frisvoll 1984b). Allodiploid art. Den ene foreldrearten er trolig frynsetorvmose Sphagnum fimbriatum, den andre er mer usikker. Utenom Svalbard kjent fra arktisk Grønland, Nord-Amerika og Russland. Funnet med sporofytter på Grønland, i Kanada og Alaska. Tidligere feilaktig rapportert fra Svalbard som rusttorvmose S. fuscum og lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum.

Forvekslingsarter (på svalbard)

Frosttorvmose S. olafii: Lett å forveksle med polartorvmose i felt pga. nokså lik hodestruktur og -farge. Ulik gjennom mer myk og jevn overflate på matter/puter, og hoder med ofte grønnere midtparti, og yttergreiner med ofte rødt/purpur innslag. Stengelblad mer trekantet–tungeformede, ofte noe innrullede i øvre del; bladspiss bredt tilspisset og mindre tydelig frynset.

Istorvmose S. concinnum: Planter/hoder med nokså lik brunfarge. Ulik gjennom spedere skudd/hoder og mer tydelig oransje innslag i brunfargen. Stengelblad mindre, mer spatelformede; bladspiss bredere avrundet, mindre avkuttet og tydeligere frynset.

Beitetorvmose S. teres: Planter/hoder nokså lik i hodestruktur- og farge. Hoder med mer tydelig adskilte yttergreiner og mer synlig toppknopp. Greinknipper med 2–3 hengegreiner (oftest én hos S. arcticum). Stengelblad mer langstrakt tungeformede, mer butt avrundede og lite avkuttede i spissen.

På fastlandet kan lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum og rusttorvmose S. fuscum ligne; se disse.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Polartorvmose Sphagnum arcticum Flatberg & Frisvoll. www.artsdatabanken.no/Pages/186538. Nedlastet <dag/måned/år>