Ulvetorvmose er i skrivende stund ikke funnet i Norge, men den vokser på arktisk tundramyr i USA, Kanada og Russland og forekomster på Svalbard og sørarktiske områder i Finnmark kan ikke utelukkes. Arten har fått sitt vitenskapelig navn etter den kjente amerikanske moseforskeren William C. Steere.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd mellomstore, i små matter og puter. Hoder spraglet brungrønne, gulbrune, oransjebrune til brunsvarte, flate til noe skålformede, utydelig 5-delte. Toppknopp synlig, omgitt av korte, lubne innergreiner. Mellom- og yttergreiner sylindriske, yttergreiner rette til svakt sidebøyde. Greinknipper tett sammenstilte, med 2 utstående og 1–2 spede, stengeltilliggende hengegreiner. Utstående greiner tydelig skrått oppoverrettede. Greinblad grissent taklagte og noe til tydelig utsperrede (ofte > 45º), smalt eggformede. Stengel brunsvart. Stengelblad varierende rektangulære; bladspiss bredt avrundet og småfrynset. N = 19. Dioik. Sporehus nå og da (feltobservasjoner Alaska). Sporemasse lysbrun.

Morfologisk variasjon

Hoder i mattevegetasjon oftest spraglet i grønt og gulbrunt til brunoransje, i tuevegetasjon mer ensfarget brune til spraglet brunsvarte. Tuevoksende individer med én hengegrein.

Voksested

Ombrogen og kalkfattig myrflate og åpen myrkant: tue→fastmatte(→mykmatte). Oftest på tundramyr.

Utbredelse

Arktisk/subarktisk Alaska, Kanada, asiatisk Russland. (NoBo), ArKrTu, SøArTu.

Kommentarer

Nærmest beslektet med kysttorvmose Sphagnum austinii. Men ligner i felt mest på vortetorvmose S. papillosum. Ikke funnet i Norge, men forekomst på Svalbard eller sørarktiske områder på fastlandet Fi kan ikke utelukkes.

Ulvetorvmose sammen med Sphagnum divinum di

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med vortetorvmose Sphagnum papillosum pa. Her fra USA, Alaska.

Kysttorvmose S. austinii: Hoder mindre, mer ensartet brune til brunoransje enn hos ulvetorvmose, med greiner mer hornaktige og tilspissede. Utstående greiner med tett taklagte og ikke utsperrede blad.

Vortetorvmose S. papillosum: Hoder nokså like som hos ulvetorvmose både i farge og utforming, men normalt mindre brune. Greinblad nokså like, tydelig utsperrede. Utstående greiner ± rett utstående, sjelden markert skrått oppoverrettede.

Stivtorvmose S. compactum (underslekt Rigida): Vekstform, hodefarge- og skuddmorfologi forholdsvis lik. Men stengelblad små, trekantet– tungeformede og skrått nedoverettede.

Siden siteres som:

Flatberg KI (2015). Ulvetorvmose Sphagnum steerei Andrus. www.artsdatabanken.no/Pages/186181. Nedlastet <dag/måned/år>