Genitalia

Opphav
Arnstein Staverløkk
Utgiver
Norsk institutt for naturforskning
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Hannlige genitalia av ei humle med betegnelser på de ulike delene. Bildet viser fjellhumle Bombus balteatus.