Kroppsbygning hos hann av viftevinge

Strepsiptera
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Viftevingene har mange unike trekk, i første rekke de forgreinede antennene, de særegne fasettøynene, og framvingene som i likhet med bakvingen hos tovinger er omdannet til svingkøller.

Filliste