Nymfer av døgnfluer

Ephemeroptera
Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Nymfer av døgnfluer kan kjennes på de mangeleddete haletrådene i kombinasjon med gjellevedhengene langs bakkroppssidene. Hos blant annet slekten Caenis (t.h.) er gjellene imidlertid lite påfallende.

Filliste