Kroppsbygning hos vanlig saksedyr, en typisk representant for ordenen saksedyr

Opphav
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Det viktigste kjennetegnet for ordenen er den kraftige klosaksen på bakkroppen.

Filliste