Plansje med representanter for orden øyenstikkere

VannymferZygoptera LibellerAnisoptera
Opphav
Göran Liljeberg
Hallvard Elven
Utgiver
Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Lisens
CC BY 3.0 Creative Commons Attribution

Filliste