Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 144
Limniske 0
Terrestriske 144
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 16
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.