Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 50
Limniske 10
Terrestriske 40
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 5
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder