Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 87
Limniske 0
Terrestriske 87
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 18
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.