Klassifisering
    • Soppriket Fungi Rike
    • Mortierellomycota Tedersoo, Sanchez-Ramirez, Kõljalg, Bahram, M. Döring, Schigel, T.W. May, M. Ryberg & Abarenkov, Rekke

    • Vitenskapelig navn
    • Mortierellomycota

  • Gå til navnetreet
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.