Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 1
Terrestriske 3
Marine 3
Antatt antall uoppdagede arter 193
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.