Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 12
Limniske 4
Terrestriske 7
Marine 1
Antatt antall uoppdagede arter 188
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.