Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 253
Limniske 2
Terrestriske 0
Marine 251
Antatt antall uoppdagede arter 27
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder