Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 33
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 32
Antatt antall uoppdagede arter 6
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder