Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 69
Limniske 51
Terrestriske 3
Marine 15
Antatt antall uoppdagede arter 231
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.